HM profisKomplexní úklid, ostraha a správa budov

Všechny služby od jednoho dodavatele
Facility management

Facility management

 

Pro vaši společnost zajistíme Facility management v profesionální kvalitě.

 

 • provoz, údržba a servis technologických zařízení - zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení
 • záruční a pozáruční servis - zastupování klientů při jednání s třetími osobami
 • revize, odborné technické prohlídky - zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
 • dálkový monitoring - napojení objektu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
 • nepřetržitá havarijní služba – možnost zamezí vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad
 • činnost PO a BOZP - kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP
 • vedení klíčového hospodářství - evidence klíčového hospodářství, systém generálního klíče

 

 

Facility management pro jakýkoli typ objektů

Průmyslové a logistické objekty

Průmyslové a logistické objekty

 • Průmyslové areály
 • Potravinářské provozy
 • Výrobní haly
 • Sklady
 • Logistické areály
Administrativní a komerční budovy

Administrativní a komerční budovy

 • Úřady
 • Nákupní centra
 • Budovy státní správy
 • Zábavní centra
 • Sportovní haly a hřiště
Obytné domy a bytové komplexy

Obytné domy a bytové komplexy

 • Bytové domy
 • Hotely
 • Polyfunkční domy

 

Revizní technik / BOZP / PO 
K zajištění pravidelných a zákonných kontrol a revizí instalací a technologií pro Vás navrhujeme využít práci revizního technika, který by pro  Vás byl k dispozici podle dohodnutých podmínek a rozsahu činností.

Komplexní služby bezpečnosti práce
(školení pracovníků, zpracování dokumentace, šetření pracovních úrazů, kontroly, hygiena práce)

Komplexní služby požární ochrany
(zpracování dokumentace, školení zaměstnanců, pravidelné kontroly)

Odborné školení pracovníků
obsluhy manipulačních vozíků, obsluhy zdvihadel, práce ve výškách, obsluhy pracovních plošin, odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhl. 50/78 Sb.), vazačů, lešenářů, svářečů, obsluhy plynového zařízení a kotlů, tlakových nádob, obsluhy stavebních strojů, zahradní techniky, …

Revize a odborné prohlídky
zdvihadla, plynová zařízení, tlakové nádoby, elektro, hasicí přístroje + hydranty

Domovní technik / údržbář
Pro zajištění chodu objektu navrhujeme využít práci domovního technika, který by měl na starosti drobnou údržbu a zajištění provozu objektu. Tento pracovník by prováděl veškeré drobné opravy všeho druhu a byl by k dispozici při řešení havarijních stavů.

Zimní údržba 
V zimním období pro Vás dokážeme zajistit úklid sněhu z přístupových cest, parkovišť a chodníků, vč. posypání inertním materiálem.

Letní údržba 
V měsících vegetační aktivity pro Vás dokážeme zajistit sekání trávy s ekologickou likvidací seče, parkové úpravy, výsadbu květin, stromů a  keřů.

Deratizace, dezinsekce a dezinfekce 
Pro naše zákazníky zajišťujeme odstranění škůdců, hlodavců a hmyzu. Případně dezinfekci určených prostor.

 

Stavební a servisní činnosti

V rámci správy budov Vám dokážeme zajistit i další služby, např.:

 • Instalatérské práce
 • Topenářské práce
 • Elektrikářské práce
 • Sádrokartonářské práce
 • Malířské práce
 • Zednické práce
 • Zámečnické práce
 • Kominické práce

 

 

Rádi Vám vypracujeme nezávazný cenový rozpočet.
Máte zájem o nabídku či další informace ohledně našich služeb? Neváhejte nás kontaktovat a my Vám vše rádi vysvětlíme

HM profis Facility management